I en rapport Raundalen-utvalget la fram for Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet i forrige uke kommer det fram at det tar i gjennomsnitt tre år fra en sak kommer til barnevernet og til det blir vedtak i Fylkesnemnda om å ta barna ut av hjemmet, skriver Dagbladet.

— I løpet av disse tre årene kan mye av barnets utviklingspotensial være redusert, og ved noen tilfeller har det fått uopprettelige skader. Utviklingsskader kan føre til at barn får problemer med å gjennomføre utdanningsløpet og faller utenfor skole og arbeidsliv i framtida, sier psykolog Magne Raundalen, som ledet utvalget.

Han er opptatt av at barnevernet raskt må sette i gang kraftige tiltak som for eksempel tvungen familierådgivning i de saker der man mistenker omsorgssvikt og overgrep. Raundalen mener også barnevernet er for sene med å sende saker videre til Fylkesnemnda, som er instansen som bestemmer om et barn skal tas ut av hjemmet.

Maria Reklev, organisasjonssekretær for Landsforeningen for barnevernsbarn, er enig.

— Våre medlemmer har gang på gang formidlet at hjelpen kommer for seint og det gjøres for lite for barnevernsbarn. Særlig i alvorlige saker har barnevernet ofte vanskeligheter med å handle raskt nok og grundig nok, sier Reklev.