Hevder at Sverige angrer seg

Norge er i stand til å bygge lange strekninger med ny vei og jernbane. Det hevder finansminister Sigbjørn Johnsen. Her forklarer han hvorfor det likevel i liten grad skjer.