Samme E.coli hos to smittede

To av barna som har fått påvist E. coli, er smittet av samme bakteriestamme. Bakterien har samme DNA-profil som den som forårsaket utbruddet i 2009, opplyser Folkehelseinstituttet.