• HER SKAL HAN SITTE: Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt er et fengsel på Ila i Bærum kommune i Akershus. Etter krigen skiftet Grini navn til Ilebu fengsel og ble fra 8. mai 1945 leir for vareteksfengslede og dømte landssvikere. Fra 1951 ble Ila sikringsanstalt, et fengsel for fanger som var idømt sikring i tillegg til straff. Fengselet har rundt 130 fanger (WIKIPEDIA) FOTO: HÅVARD BJELLAND

Settes i full isloasjon på Ila

Her skal Anders Behring Breivik sitte i isolasjon.