Forbud mot barnefiendlig tv

TV-programmer som kan skade barn skal ikke sendes før klokka 21. Det ble fastsatt i statsråd fredag i en endring i kringkastingsforskriften.