Ulovlig overvåket i 30 år

Tidligere kommunistleder Reidar T. Larsen får 80.000 kroner i erstatning etter å ha blitt utsatt for ulovlig overvåking i 30 år.