15 personer er dømt for narkotikalovbrudd, sju personer er dømt for drap, mens én mann er fengslet for terrorisme i Etiopia. Han har ikke fått noen dom.

Sju av de 62 sitter fengslet i USA, den lengste dommen er på 80 års fengsel. En nordmann ble 2008 dømt til fengsel for seksuelt overgrep mot sin egen datter. Sju sitter også fengslet i Brasil, seks i Spania og fem i Thailand.

To personer er ifølge UDs liste dødsdømt. Den ene er Joshua French, den andre er en norskpakistaner fengslet for barnedrap i Pakistan.

Listen fra UD inneholder kun personer norske myndigheter kjenner til. Det er selv opp til norske statsborgere å melde fra til myndighetene, så det kan forekomme mørketall.

Pressetalsperson Veslemøy Lothe Salvesen i UD forteller at mange fengslede nordmenn i utlandet og deres pårørende forventer at utenrikstjenesten skal sørge for bedre soningsforhold eller medisinsk oppfølging.

— Det er ofte svært store forventninger til hva utenrikstjenesten kan gi av konsulær bistand når norske borgere fengsles i utlandet. Ofte er det ikke samsvar mellom disse forventningene og hva vi faktisk har mulighet til å gjøre, sier hun til VG.