Alt klart for dykkerne

Over 2000 kubikkmeter slam var onsdag fjernet fra baugpartiet på «Kursk». Men det er tre uker til ubåtens eksplosive forpart skal skjæres av.