Surr på jobben gjør oss syke

Rundt 65 prosent av de langtidssykemeldte mener fraværet skyldes jobben. Og feil og forsinkelser er mer ødeleggende enn høyt tempo. Det viser undersøkelser av 3500 arbeidstakere i bygg og anlegg, tjenesteyting og industri.