Hvorfor blir jeg ikke bedre?

HVA GJØR DU når resultatene uteblir? Når du etter ti behandlinger er like dårlig som da du startet?