Selvmordssaken ankes

Bodø (NTB): Påtalemyndigheten anker dommen over Mats Storvik til Hålogaland lagmannsrett.