-Så Lars og Veronica i skytetrening

Det siste vitnet i Orderud-saken, en pensjonert tegner, sier at han i 1999 så Lars Grønnerød drive skytetrening med en kvinne og en mann.