Kyrkja må nå heile folket

– Uansett korleis dei framtidige banda mellom kyrkje og stat vert ordna, er det avgjerande at vi aldri gir opp intensjonen om å nå heile folket med kyrkja sin bodskap og sine tenester.