Englandsfarere får likevel gi blod

Personer med opphold i Storbritannia i perioden 1980 - 1996 blir ikke kuttet ut som blodgivere ved norske sykehus.