Stor kjøttimport fra land med kugalskap

Norge importerte i 2000 2,9 millioner kilo kjøtt fra land der det er påvist kugalskap, skriver VG.