Stor mangel på arbeidskraft

I sommer meldte arbeidskraftmyndighetene et udekket behov på 43.000 arbeidstakere.