Sellafield-utslipp sammenlignes med terrorisme

De radioaktive utslippene fra Sellafield-anlegget i Storbritannia vekker forbitrelse på Norges Fiskarlags landsmøte, og sammenlignes med terrorisme og Tsjernobyl-katastrofen.