- Normans svar vil vere eit partsinnlegg

Statsråd Victor D. Norman kan ikkje gje «fasiten» for kven som har rett, han sjølv eller Carl I. Hagen, i striden om matrekningar. Svaret hans vil vere eit partsinnlegg.