Gamal Hosein ikke overrasket over varetekt

Gamal Hosein (35) er sitt gamle jeg igjen, og hadde ikke ventet at lagmannsretten ville oppheve varetektsfengslingen av ham, forteller forsvarer Jan Erik Granmo.