Egenandeler er ikke aktuelt

Helseminister Tore Tønne avviser at det er aktuelt å innføre døgnpris på sykehusopphold. Likevel synes han det ulogisk at opphold på sykehus er gratis, mens besøk hos lege koster penger.