Norge og EU sammen mot røyking

EU og Norge skal samarbeide om å innføre flere restriksjoner mot tobakksindustrien og røykerne.