Sorgmarkering i mastetoppen

Fiskerne langs hele norskekysten oppfordres tirsdag til å markere at de ønsker et rent hav.