Personbiler ble 4 prosent dyrere i 2001

Prisene på nye personbiler økte i gjennomsnitt med om lag 4 prosent i 2001, viser beregninger fra Opplysningsrådet for Veitrafikk (OFV).