Hemmelig risiko-liste for gamle dammer

Eierne av gamle dammer sitter med opplysninger om damanlegg som de selv oppfatter som "en risiko for sikkerheten". Men navnene er hemmelige.