Fant gener knyttet til slag og diabetes

Den sveitsiske medisinprodusenten Roche og det islandske forskningsforetaket deCODE har sammen greid å identifisere et gen som knyttes til den vanligste formen for slag. Oppdagelsen kan få stor medisinsk betydning.