Ufarlege juletre

Ingen treng vera redd for at det skal følgja med uynskte små kryp og insekter når ein tek juletreet inn i stova. Iallfall ikkje kryp som formerer seg og gjer skade.