Gjennombrudd for nakkepasienter

Etter seks års smertehelvete aner endelig nakkeskadde Morten Risa Hansen et håp. Haukeland sykehus erkjenner tidligere feil og åpner for at Hansen kan opereres i Tyskland.