Siri Bjerke anmoder om amerikansk miljølederskap

Miljøvernminister Siri Bjerke skrev fredag et brev til det amerikanske miljøverndirektoratet. I det anmoder hun USA om å vise lederskap i det internasjonale klimaarbeidet.