Mer makt til kommunene

Kommune- og fylkespolitikerne skal få flere oppgaver og større handlefrihet. Det blir dermed mer spennende å drive lokalpolitikk.