Nekter å la seg kastrere

Helsetilsynet har ikke lykkes i få seksualforbrytere til å godta kjemisk kastrering.