Samler på medisinske mirakler

Skolemedisinere i Tromsø vil vite mer om alternativ medisin. De etterlyser historiene om hvordan det gikk med dem som prøvde alternativ behandling.