- Forfylging av Jagland på feil diagnose

Reaksjonane som har bygd seg opp i Ap mot Thorbjørn Jagland, er basert på misoppfatningar og feilslutningar om kor viktig leiaren er. Han har vore utsett for forfylging på grunnlag av feil diagnose.