Forbudt for kystfolket å fiske småtorsk

Fiskeridepartementet foreslår regler som vil gjøre det forbudt for folk langs kysten å fiske småtorsk til eget forbruk.