Stram økonomistyring i Baneheia-etterforskningen

Sluttregningen for etterforskningen av barnedrapene i Kristiansand kom på drøyt 7,4 millioner kroner.