«Oljeungdom» tripper etter å få bore i nord

«Oljeungdommer» mellom 25 og 32 år som er ansatt i flere selskaper, driver lobbyvirksomhet for å få bore etter olje i Lofoten og Barentshavet.