• VEIPRISING: Å kjøre der det er liten trafikk skal bli billigere. Å kjøre i byer skal bli dyrere, dersom betalingen for det å kjøre på norske veier blir satellittbasert og ikke som i dag, med blant annet bomstasjoner. FOTO: Hans O. Torgersen

Ny betaling for bilkjøring – dette betyr det for deg

Hva betyr det for deg om bilkjøring skal betales ved bomstasjoner eller satellittbasert veiprising? Vi har stilt spørsmålene for deg.