Leif Lund er død

Stortingsrepresentant Leif Lund er død, 61 år gammel, etter lang tids kreftsykdom. Han døde 1. pinsedag.