Storstreik avverga i kveld

Skular, barnehagar, passkontor og trygdekontor vil opne som vanleg i morgon tidleg. Både i stat og kommunar kom lønsoppgjera i hamn på overtid.