Rammet steinalderfolket

For rundt 8000 år siden rammet en større katastrofebølge kysten av Norge. -Bølgen etter Storegga-raset tok nok det aller meste av boplassene i Norge.