- Utlevering kan ta fra en uke til ett år

To avtaler kan medføre at Spania utleverer ham innen en uke, eller først en gang neste år. Toskas egne ønsker er avgjørende.