• VIL ENDRE GRUNNLOVA: SV-representantene Siri Hall Arnøy og odelstingspresident Ågot valle har fremja eit grunnlovsframlegg om å avskaffe kongens immunitet mot rettsforfølging. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Vil fjerne kongeimmunitet

SV vil avskaffe kongens immunitet mot rettsforfylging. Stortinget skal behandle saka i neste stortingsperiode.