• UTAN FISKEKORT: Høgsterett slår fast at barns rett til gratis fiske i elvar og vatn ikkje er i strid med Grunnlova eller menneskerettskonvensjonen, og ikkje utløyser rett til erstatning til grunneigaren. Sunnøva Stokke og Gard Morken må derfor ikkje løyse fiskekort. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE

Må tole barns gratisfiske

Lova som gjev barn under 16 år rett til fritt fiske i private vatn er ikkje i strid med Grunnlova. Grunneigarar må finne seg i at barn fiskar gratis.