Full beredskap

Beredskapsgruppen i Petroleumstilsynet forsto fort at det var alvor.