Dramatisk klima-funn

Klimaforskere i Bergen har gjort oppsiktsvekkende nye funn som påviser dramatiske endringer i havklimaet i Nordatlanteren.