Åtvarar Devold mot utnemning

To av dei fremste ekspertane i landet på habilitet åtvarar forsvarsminister Kristin Krohn Devold mot å plassere sambuaren til forsvarssjefen i ein toppjobb i Forsvaret.