Kristne skuffet over Rimi-Hagen

Kristent Samlingsparti (KS) er skuffet over at kjøpmann Stein Erik Hagen ikke har svart dem på en søknad om økonomisk støtte.