• SPENNVIDDE: Ole V. Haga på Neptun Restauranter tester oppdrettstorsk og forbauses over at ulik behandlingsmetode før, under og etter slakting slår så kraftig ut i smaken. FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

15 smaker av samme torsk

Restaurantdirektør Ole V. Haga setter nesen ned mot torskebiten på tallerken og snuser inn. Haga tester oppdrettstorsk, fisken som kan bli den neste store oppdrettsarten.