Far og bestefar sex-dømt

En far og en bestefar er i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i henholdsvis fem og halvannet år for utuktig omgang med sin datter og sitt barnebarn.