Lønnsoppgjør med kvinneprofil

4 kroner mer i timen til de lavest lønte og forbedret lønnsgaranti ble resultatet da Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Handel og Kontor (HK) ble enige i tarifforhandlingene.