- Kuvending av Ap i skulepolitikken

Oddny Miljeteig (SV) meiner Arbeidarpartiet driv med høgreretorikk, etter Ruth Grungs positive utsegn om privatskular i gårsdagens BT.